Ενδομητρίωση

Η ενδομητρίωση αποτελεί μία συχνή και ύπουλη πάθηση που παρουσιάζεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Λόγω της συχνότητάς της και του είδους των συμπτωμάτων της, πολλές φορές η διάγνωση έρχεται καθυστερημένα και η ποιότητα ζωής της γυναίκας έχει ήδη επηρεαστεί σημαντικά. Η ενδομητρίωση εμφανίζεται συνήθως με σφοδρούς πόνους περιόδου και πολλές φορές πόνο ακόμα και κατά την σεξουαλική επαφή.

Η πάθηση χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ιστού του ενδομητρίου και εκτός της κοιλότητας της μήτρας. Όταν ο ιστός του ενδομητρίου εντοπίζεται εντός του μυϊκού τοιχώματος της μήτρας, τότε ονομάζεται αδενομύωση. Συνήθως, οι εστίες ενδομητρίωσης εντοπίζονται μόνο στην επιφάνεια του περιτοναίου, που καλύπτει το εσωτερικό της κοιλιακής κοιλότητας. Άλλοτε ενδομητριωτικές εστίες εντοπίζονται στις ωοθήκες και στους συνδέσμους γύρω από τη μήτρα. Λιγότερο συχνά μπορεί να εντοπιστούν στην επιφάνεια του εντέρου ή/και της ουροδόχου κύστης, στους ουρητήρες και στον κόλπο.

Η βαρύτητα της ενδομητρίωσης ποικίλει από ασθενή σε ασθενή. Με άλλα λόγια η έκταση, το βάθος και τα όργανα που προσβάλλει η ενδομητρίωση παρουσιάζουν ποικιλομορφία. Πρέπει να τονιστεί, πως η παρουσία ενδομητρίωσης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την γονιμότητα μέσω της δημιουργίας συμφύσεων που παραμορφώνουν την ανατομία των έσω γεννητικών οργάνων και της αλλαγής βιοχημικών και ανοσολογικών μηχανισμών στην περιοχή.

Η ιδανικότερη θεραπεία της ενδομητρίωσης είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική. Η πρώτη χειρουργική επέμβαση είναι πολύ σημαντική για την μελλοντική έκβαση της νόσου και επιβάλλεται να πραγματοποιείται από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα σε χειρουργικά κέντρα που διαθέτουν άριστο ιατρικό εξοπλισμό. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται και η πιθανότητα υποτροπής και επέκτασης της νόσου.

Ο κος Χριστόπουλος έχει ασχοληθεί για σειρά ετών με τη διάγνωση και θεραπεία της ενδομητρίωσης σε εξειδικευμένα και αναγνωρισμένα κέντρα ενδομητρίωσης της Μεγάλης Βρετανίας και έχει μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου με τη μέθοδο της ελάχιστα επεμβατικής ή λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Η αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης από τη γυναίκα και τον ιατρό εξατομικεύεται για κάθε γυναίκα ανάλογα με την ηλικία της, τη βαρύτητα και το είδος των συμπτωμάτων της καθώς την επιθυμία της να τεκνοποιήσει στο μέλλον.